Polityka prywatności

Pobierz PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu RitmoSport (https://ritmosport.pl)
- obowiązuje od 25 maja 2018 roku -


 

1. Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników korzystających z usług świadczonych w serwisie pod adresem https://ritmosport.pl wprowadzono niniejszą politykę prywatności. Właścicielem i zarządzającym tym serwisem, a jednocześnie administratorem danych osobowych jest Grupa AMP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 38a/26 (kod pocztowy: 42 - 200 Częstochowa), NIP 6312466125, REGON 240135671, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS 0000238276, o kapitale zakładowym w wysokości 170.000,00 zł, zwana dalej administratorem lub Sprzedającym.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych.

Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ritmosport.pl lub pisemnie pod adresem Sprzedającego: ul. NMP 38a/26, 42 – 200 Częstochowa.

3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu i usług świadczonych w serwisie przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, aktami wykonawczymi do niej, z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


4. Definicje, do których odnosimy się w Polityce prywatności:

 1. Serwis - wszystkie usługi świadczone w domenie https://ritmosport.pl, w szczególności Konto Użytkownika, Sklep internetowy, usługa Newsletter, formularz kontaktowy, inne formularze.
 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu, zakłada Konto Użytkownika, zapisuje się na bezpłatny Newsletter, składa zamówienie w Sklepie internetowym, kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy, wypełnia inne dostępne formularze.
 3. Przetwarzanie danych - wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Kogo dotyczy ta polityka prywatności?
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu i usług świadczonych w serwisie pod adresem https://ritmosport.pl, w szczególności osób:

 • przeglądających strony serwisu, korzystających z funkcjonalności serwisu, w tym korzystających z usługi Konta Użytkownika;
 • składających zamówienia w Sklepie internetowym;
 • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (Newsletter);
 • osób kontaktujących się z właścicielem serwisu za pośrednictwem formularza, e-mailowo lub telefonicznie;
 • osób wypełniających formularze dostępne w serwisie.

 6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w ramach funkcjonowania serwisu Ritmo Sport oraz fanpage’a https://www.facebook.com/Ritmo.Sport.Polska/ przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych. Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Ritmo Sport – w szczególności w związku z rejestracją Konta Użytkownika lub złożeniem zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub innymi umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • skorzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień gwarantowanych przez przepisy prawa (np. odstąpienie od umowy) - podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedającego (niezwiązanych z realizowanymi umowami) za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w szczególności przepisy z zakresu prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu, a także w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu produktów i usług własnych, w tym wysyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera (np. informacji o produktach, usługach, promocjach, wyprzedażach), jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie towarów dostępnych w Sklepie internetowym z uwzględnieniem preferencji i aktywności Użytkowników oraz korzystanie z narzędzi do remarketingu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedającego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie serwisu administratora – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce cookies obowiązującej na stronie internetowej serwisu Ritmo Sport.

 7. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, m.in. poprzez:

 • rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
 • złożenie zamówienia w Sklepie internetowym;
 • wypełnienie formularza zapisu na Newsletter;
 • wypełnienie formularzy dostępnych w serwisie, np. formularza kontaktowego z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania;
 • e-mail lub telefonicznie w razie kontaktu ze Sprzedającym poprzez takie środki porozumiewania się na odległość.

8. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane?
Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie internetowym, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach serwisu. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas korzystania z serwisu pobierane są automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się w Polityce cookies.

Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób.

Podczas rejestracji Konta Użytkownika zbierane są takie dane, jak: imię, nazwisko, numer NIP, adres e-mail, hasło. Po zarejestrowaniu Konta możliwe jest uzupełnienie swojego profilu poprzez wpisanie dodatkowych danych, tj., adres, adres dostawy, jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy, numer telefonu, nazwa firmy. Dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika.

Adres e-mail, który jest podany podczas rejestracji Konta Użytkownika nie jest automatycznie dopisywany do bazy Newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

Podczas zapisu na Newsletter zbierane są takie dane, jak: adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Adres e-mail wykorzystywany jest w celu dostarczenia wiadomości pod wskazany przez Użytkownika adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji.

Bezpłatna usługa Newsletter polega na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla Użytkowników informacji dotyczących asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Ritmo Sport. Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na Newsletter. Zapisując się na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany e-mail Newslettera i informacji handlowych oraz marketingowych, w tym informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach od Grupy AMP Media Sp. z o.o. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do cofnięcia udzielonych zgód. Szczegóły związane z usługą subskrypcji Newslettera znajdują się w Regulaminie Sklepu internetowego Ritmo Sport.

Administrator nie dopisuje adresów e-mail do bazy Newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail (metoda Double opt-in). Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter. Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi Newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy poprzez kliknięcie na link „rezygnacja” lub o podobnej treści, który zawsze jest dostępny w otrzymanej wiadomości mailowej. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości typu Newsletter. Osoba, która jest zapisana na Newsletter może również w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kliknięcie na link „uaktualnienie” danych kontaktowych lub o podobnej treści, który jest zawsze dostępny w otrzymywanej wiadomości Newsletter.

Podczas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym zbierane są takie dane, jak: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz NIP (VAT UE). Dane osobowe gromadzone są za pomocą formularza zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozliczenia zamówienia i jego zrealizowania.

Adres e-mail, który jest podawany podczas składania zamówienia nie jest automatycznie dopisywany do bazy Newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji zbierane są takie dane, jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, jeśli Użytkownik kontaktuje się telefonicznie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania/zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi lub skontaktowania się z Użytkownikiem.

Adresy e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila nie są automatycznie dopisywane do bazy Newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

Podczas składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zbierane są: dane zawarte w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (jeżeli zwrot pieniędzy ma nastąpić na rachunek bankowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, czy przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podany przez Użytkownika adres e-mail nie jest automatycznie dopisywany do bazy Newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

Podczas wypełniania formularza w zakładce Sklep Klubowy zbierane są takie dane, jak: nazwa klubu, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, barwy klubu (kolor główny), barwy klubu (kolor dopełniający).  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla jakiego podanie danych jest konieczne (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy). Dane są zbierane za pośrednictwem formularza w zakładce Sklep Klubowy.

Podany przez Użytkownika adres e-mail nie jest automatycznie dopisywany do bazy Newsletter. Użytkownik może dopisać się sam.

 9. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: podwykonawcom, którzy zapewniają wsparcie techniczne w prowadzeniu i utrzymaniu Sklepu (np. firmy hostingowe, podmioty wykonujące wysyłkę newsletterów, mailingów lub autoresponderów, osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, agencje marketingowe), osobom świadczącym usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, agencje reklamowe, kurierzy), doradcom (np. w zakresie obsługi prawnej, księgowej). Jednocześnie informujemy, że Sprzedający zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

10. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

 11. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane od Użytkownika będą przetwarzane przez administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania Newslettera (informacji handlowych i marketingowych) drogą elektroniczną  (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód. Ponadto, dane te nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora.
 • Dane przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym profilowania będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 • Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją Konta Użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta Użytkownika, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem ze Sprzedającym umów sprzedaży będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy i rozpatrywania reklamacji, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów. Dane te będą również przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków natury podatkowej i księgowej nałożonych na Sprzedającego przez przepisy prawa – przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.
 • Dane przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedającego będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji, a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (co jest uzasadnione koniecznością wykazania historii prowadzonej korespondencji w przyszłości w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń).
 • Jeśli podstawa prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

 

12. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (sprzeciw „marketingowy” i sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację), a także prawo do przenoszenia danych.

 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (o których mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora  polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 W celu realizacji swoich praw, można skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@ritmosport.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: ul. NMP 38a/26, 42 – 200 Częstochowa.

 Realizacja pewnych praw możliwa jest również poprzez panel dostępny dla osób, które zarejestrowały Konto Użytkownika. W tym celu należy zalogować się w serwisie. Opcja aktualizacji i usunięcia danych podanych do zapisu na Newsletter przewidziana jest w każdej wiadomości wysyłanej w formie Newslettera.

13. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w serwisie administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z usług lub funkcji dostępnych w serwisie, nie musi podawać danych osobowych.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane osobowe Użytkownika zawarte w plikach cookies oraz utworzone na podstawie aktywności Użytkownika na stronie serwisu Ritmo Sport mogą podlegać profilowaniu w celach analitycznych oraz w celu dopasowania treści wyświetlanej na stronie do preferencji Użytkowników, jak również w celu zapamiętania bieżącej aktywności zakupowej (np. produktów w koszyku), czy też podjęcia oczekiwanych działań marketingowych. Sprzedający nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, które mogłoby doprowadzić do podejmowania wobec Użytkowników decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynęłoby na sytuację Użytkowników.

15. Prywatność dzieci.

Usługi oferowane przez Sprzedającego nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

16. W jaki sposób zostały zabezpieczone dane osobowe?
Administrator danych stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zachowania w poufności loginu i hasła do serwisu i nie udostępniana tych danych osobom trzecim.

17. Czy linki do serwisów zewnętrznych również objęte są polityką prywatności?
Sprzedający nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

18. Czy polityka prywatności może się zmienić?
Sprzedający zastrzega sobie możliwość aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników serwisu lub rozwój serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego przed skorzystaniem z oferty zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

19. Polityka cookies.

Szczegóły związane z używaniem przez serwis plików cookies znajdują się w Polityce cookies. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.